PROCES REZERWACJI


1. Rezerwacji dokonujemy poprzez system rezerwacji na stronie www.trzyczajki.pl
2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając zadatek w wysokości 30% w ciągu 3 dni od wstępnej rezerwacji, a 70% przyjmujemy na miejscu w gotówce, w dniu przyjazdu. Nr konta PKO BP SA w Łodzi - 90 1020 3378 0000 1402 0361 3205 Dariusz Czajka „DARMAX” Usługi i produkcja mebli - NIP 7280253851
1. W przypadku braku w/w wpłaty we wskazanym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
2. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie krótszym niż 30 dni do daty rozpoczęcia pobytu należy opłacić 100 % wartości rezerwacji
3. W przypadku rezygnacji z usługi wynajmu rezerwacja zostaje anulowana i wystawiona do ponownej sprzedaży. Jeżeli termin zostanie ponownie sprzedany, wówczas zadatek, będzie zwrócony w terminie do 14 dni roboczych. W przypadku braku ponownej sprzedaży, zadatki nie podlegają zwrotom.
4. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu
5. W przypadku woli otrzymania faktury VAT za Usługi. Gość jest zobowiązany do podania numeru NIP oraz danych nabywcy w momencie dokonywania rezerwacji. Nie podanie numeru NIP podczas składania rezerwacji, skutkuje niemożliwością wystawienia faktury VAT.

DOBA HOTELOWA I MELDUNEK


1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu a kończy do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
2. Podczas meldunku pobrana zostanie w gotówce opłata klimatyczna wg stawki Urzędu Miasta i Gminy Darłowo.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI


1. Uwagi dotyczące jakichkolwiek uszkodzeń lub innych niedogodności prosimy zgłaszać niezwłoczne po ich stwierdzeniu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody oraz zniszczenia domków/pokoi , przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych lub infrastruktury obiektu, powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
4. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są do zapewnienia im opieki w szczególności podczas użytkowania sauny oraz przebywania na placu zabaw.
5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu wewnątrz domku/ pokoju. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania (usunięcie przykrego zapachu) w wysokości 300 zł. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia.
6. Grillowanie możliwe jest tylko i wyłącznie przed domkiem.
7. Zabrania się używania w domkach grzałek, grzejników i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
8. Nie przyjmujemy zwierząt w Domie gościnnym. Natomiast przyjmujemy w ośrodku z domkami letniskowymi bez dodatkowej opłaty.
9. Na terenie ośrodka nocować mogą jedynie osoby zameldowane.
10. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 7:00
11. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innym gościom.
12. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub które zachowują się w sposób agresywny i wulgarny.
13. W dniu wyjazdu Najemca zobowiązany jest do pozostawienia domku w czystości, włączając w to umycie naczyń oraz usunięcie wszelkich odpadów. W przypadku znacznych naruszeń Najemca zostanie obciążony kwotą za dodatkowe sprzątanie w wysokości 150 PLN.

INFORMACJE DODATKOWE


1. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci, dlatego prosimy o wyrzucanie odpadów do odpowiednio przystosowanych do tego kontenerów.
2. Istnieje możliwość wypożyczenia wanienki oraz krzesełka dla dziecka (w miarę dostępności)
3. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie ośrodka oraz za pozostawione samochody. Parking znajdujący się na terenie ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
4. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do internetu.
5. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do puszczenia obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.
6. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usług przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni, licząc od dnia jej doręczenia.
8. Zgłoszenie reklamacji odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@trzyczajki.pl